Over het platform

In 2008 is het Plaform gestart als initiatief van Rijkswaterstaat en TNO. Deze website is een onderdeel van het Platform. Daarnaast organiseert het Platform onder andere themamiddagen en masterclasses, en publiceert het artikelen.

 

Ontstaan van het platform

Het idee voor een platform komt voort uit de ontwikkelingen op gebied van normen, richtlijnen, vermoeiingsproblematiek, schadegevallen en renovaties. Het platform betreft een medium waar (ervaring-) deskundigen kennis kunnen uitwisselen en ervaringen kunnen delen. Nieuwe invalshoeken kunnen worden belicht en innovatieve mogelijkheden kunnen besproken worden.

Nu: vernieuwd

Anno 2020 is de behoefte om kennis te delen er nog steeds. Er heeft een verschuiving plaats gevonden van rijdek specifieke problemen naar einde levensduur beschouwingen van de totale brug. Bruggen worden intensief herberekend, er worden allerhande metingen en inspecties uitgevoerd, versterkingsontwerpen gemaakt en renovaties voorbereid en uitgevoerd. Hierbij wordt veel kennis opgedaan die voor veel partijen interessant zijn om daarvan op de hoogte te zijn.

 

Komende drie jaar zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden waarbij verschillende thema's de revue zullen passeren, die door de deelnemers zelf worden aangedragen. Het platform is er namelijk voor en door de personen en bedrijven die deelnemen. We zullen gaan experimenteren met forum discussies, informatieve filmpjes, webinars en panel discussies. Middels enquêtes zullen we input en mening vragen betreffende onderwerpen, uitvoering en vorm.

Activiteiten

Het platform organiseert verschillende activiteiten. Allereerst is er deze website waarop inhoudelijke informatie te vinden is via de downloads. (Digitale) Bijeenkomsten voor alle deelnemers aan het platform worden georganiseerd om kennisuitwisseling via presentaties te organiseren en ontmoetingen tussen de deelnemers te stimuleren.

 

Wij verwachten dat dergelijke bijeenkomsten leiden tot vruchtbare informatie-uitwisseling en samenwerkingsverbanden. Ook worden gesloten bijeenkomsten georganiseerd om met internationale deskundigen te discussiëren over vernieuwende aanpakken van specifieke problematiek. Alle informatie wordt via de website gedeeld met de deelnemers aan het platform.

Toegankelijkheid

Status toegankelijkheidslabel van Platform Stalen Bruggen. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

 

 

Contactinformatie

Contactpersoon

 

Inloggen

Het formulier wordt verstuurd