Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

Op onze website verwerken we een aantal persoonsgegevens. We vertellen u in deze Privacy statement wat we met deze gegevens doen.

 

ONZE CONTACTGEGEVENS

TNO, Unit Bouw, Infra & Maritiem

Afdeling Structural Reliability

Stieltjesweg 1, 2628CK Delft

Contactpersonen: Linda Abspoel-Bukman, Lisa Swaalf

E-mail: info@platformstalenbruggen.nl

Algemene TNO-privacy statement: Privacystatement | TNO

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Platform Stalen Bruggen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam;

Adresgegevens;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Wachtwoord;

Telefoonnummer;

Interesses;

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;

Gegevens over uw activiteiten op onze website;

Internetbrowser en apparaat type.

 

DOEL EN GRONDSLAG PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Zodat we onze nieuwsbrief aan u kunnen versturen;

Zodat we u kunnen informeren na aanmelding voor themamiddagen, masterclasses en andere evenementen;

Zodat we u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor organisatie van onze evenementen;

Deze verwerkingen vinden plaats op basis van uw toestemming die u heeft gegeven door middel van het actief invullen van het registratieformulier.

 

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om gegevens langer te bewaren. 

De gegevens worden bewaard tot uitschrijving. Uitschrijving kan door een mail te sturen naar info@platformstalenbruggen.nl.

Persoonsgegevens van accounts die al meer dan een jaar lang niet hebben ingelogd, zullen wij (in overleg) uit ons systeem verwijderen.

 

DERDEN

Platform Stalen Bruggen verstrekt uitsluitend en alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De overeenkomst wordt aangegaan bij het invullen van een inschrijfformulier.

 

COOKIES

Voor informatie over de cookies die we plaatsen verwijzen we u graag naar de Cookie pagina.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Platform Stalen Bruggen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@platformstalenbruggen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij vragen om een uzelf te identificeren door middel van een kopie van een identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BEVEILIGEN PERSOONSGEGEVENS

Platform Stalen Bruggen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@platformstalenbruggen.nl.

VRAGEN?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen over onze verwerking van persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@platformstalenbruggen.nl.